Privacyverklaring website

Wij vinden uw privacy bijzonder belangrijk en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website. De privacy verklaring van afzonderlijke producten/apps vindt u in de producten/apps zelf en apart op deze website.

Onze privacy verklaring in een notendop (uitgebreide omschrijving volgt hieronder):

 • Wij verwerken alleen die gegevens die u aan ons verstrekt om contact met u op te nemen, om u in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of om uw bezoek aan onze website te analyseren.
 • De gegevens van het contactformulier bewaren wij uiterlijk een jaar indien er geen overeenkomst tot stand komt; in het geval van de nieuwsbrief wordt uw adres bewaard zolang u zich niet uitschrijft.
 • Wij gebruiken Google Analytics om het website bezoek te analyseren en onze website te verbeteren.
 • Mocht u vragen hebben, inzicht willen hebben in welke gegevens wij van u bewaren of een verzoek tot verwijdering willen doen, mailt u dan naar info@sugarvita.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SugarVita kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SugarVita, doordat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SugarVita verstrekt. SugarVita kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom SugarVita gegevens nodig heeft

SugarVita verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan SugarVita uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken
 • SugarVita analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang SugarVita gegevens bewaart

SugarVita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

SugarVita verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SugarVita blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen via andere kanalen zoals social media

U kunt zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als u dit doet, kunnen persoonsgegevens van u met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met uw gegevens omgaan. SugarVita is hier niet verantwoordelijk voor.

In kaart brengt website bezoek

Op de website van SugarVita worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer (deels geanonimiseerd zodat niet herleidbaar is van welk adres de website geraadpleegd wordt) en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SugarVita gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SugarVita maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SugarVita bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres deels geanonimiseerd zodat niet herleidbaar is van welk adres de website geraadpleegd wordt), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SugarVita heeft hier geen invloed op. Lees het  privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door SugarVita en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat

betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sugarvita.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij

een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Beveiligen

SugarVita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sugarvita.nl

SugarVita is een merknaam van HRH Diabetes Games B.V. en gevestigd aan het Burgerweeshuispad 201 1076 GR Amsterdam. SugarVita is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.